vinaDC

Nguyên tắc phát triển
lâu dài và bên vững cùng đại lý

Quan tâm đại lý

Quan tâm đến các Đại lý, cũng như có những hỗ trợ cần thiết và kịp thời để tạo mối liên quan mật thiết giữa Đại Lý và nhà phân phối

Bảo vệ quyền lợi

Bảo vệ tối đa quyền lợi cho Đại lý trước những biến động của thị trường.

Công bằng

Bảo vệ khách hàng cho đại lý, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.

Hợp tác & phát triển

Cùng Đại lý mở rộng thị trường và các kênh phân phối khác.

Chính sách

Chính sách chi tiết dành cho đại lý

Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Cam kết doanh thu
Không yêu cầu
50 triệu
120 triệu
250 triệu
Rank thực đạt
Dưới 50 triệu
Từ 50 đến 120 triệu
Từ 120 triệu đến 250 triệu
Trên 250 triệu
Doanh thu mới
Hoa hồng 10%
Hoa hồng 15%
Hoa hồng 25%
Hoa hồng 35%
Doanh thu gia hạn
Hoa hồng 5%
Hoa hồng 5%
Hoa hồng 5%
Hoa hồng 5%