vinaDC

Nguyên tắc phát triển
lâu dài và bền vững cùng đại lý

Đối tượng khách hàng

Tất cả các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, đào tạo, B2B,...có mong muốn bán sản phẩm tổng đài di động

Bảo hành 12 tháng

Khách hàng đăng ký mua tổng đài Mantel sẽ được ưu đãi 12 tháng bảo hành

Thuê bao

Đăng ký dịch vụ thuê bao hàng tháng

Đổi trả

Bảo hành 1 đổi 1 với các linh kiện server

Đối tượng khách hàng

Tất cả các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, đào tạo, B2B,...có mong muốn bán sản phẩm tổng đài di động

Bảo hành 12 tháng

Khách hàng đăng ký mua tổng đài Mantel sẽ được ưu đãi 12 tháng bảo hành

Thuê bao

Đăng ký dịch vụ thuê bao hàng tháng

Đổi trả

Bảo hành 1 đổi 1 với các linh kiện server