Thông tin dịch vụ

TênCPURAMHDDIP PublicBăng thông trong nướcBăng thông quốc tếChuyển dữ liệuHỗ trợLoại
M44 core4 GB64 GB - SSD1100Mbps10MbpsKhông giới hạn24/7Máy chủ ảo
Giá/tháng 1.010.000 đ
Thanh toán 3 tháng (Giá 959.500 đ/tháng) 2.878.500 đ
Thanh toán 6 tháng (Giá 909.000 đ/tháng) 5.454.000 đ
Thanh toán 12 tháng (Giá 888.800 đ/tháng) 10.302.000 đ


Thông tin khách hàng