Thông tin dịch vụ

TênCPURAMHDDIP PublicBăng thông trong nướcBăng thông quốc tếChuyển dữ liệuHỗ trợLoại
M33 core2 GB40 GB - SSD1100Mbps10MbpsKhông giới hạn24/7Máy chủ ảo
Giá/tháng 570.000 đ
Thanh toán 3 tháng (Giá 541.500 đ/tháng) 1.624.500 đ
Thanh toán 6 tháng (Giá 513.000 đ/tháng) 3.078.000 đ
Thanh toán 12 tháng (Giá 501.600 đ/tháng) 5.814.000 đ


Thông tin khách hàng