Thông tin dịch vụ

TênCPURAMHDDIP PublicBăng thông trong nướcBăng thông quốc tếChuyển dữ liệuHỗ trợLoại
M22 core1 GB25 GB - SSD1100Mbps10MbpsKhông giới hạn24/7Máy chủ ảo
Giá/tháng 350.000 đ
Thanh toán 3 tháng (Giá 332.500 đ/tháng) 997.500 đ
Thanh toán 6 tháng (Giá 315.000 đ/tháng) 1.890.000 đ
Thanh toán 12 tháng (Giá 308.000 đ/tháng) 3.570.000 đ


Thông tin khách hàng