Thông tin dịch vụ

TênCPURAMHDDIP PublicBăng thông trong nướcBăng thông quốc tếChuyển dữ liệuHỗ trợLoại
M610 core12 GB128 GB - SSD1100Mbps10MbpsKhông giới hạn24/7Máy chủ ảo
Giá/tháng 1.970.000 đ
Thanh toán 3 tháng (Giá 1.871.500 đ/tháng) 5.614.500 đ
Thanh toán 6 tháng (Giá 1.773.000 đ/tháng) 10.638.000 đ
Thanh toán 12 tháng (Giá 1.733.600 đ/tháng) 20.094.000 đ


Thông tin khách hàng