Thông tin dịch vụ

TênCPURAMHDDIP PublicBăng thông trong nướcBăng thông quốc tếChuyển dữ liệuHỗ trợLoại
M58 core8 GB100 GB - SSD1100Mbps10MbpsKhông giới hạn24/7Máy chủ ảo
Giá/tháng 1.530.000 đ
Thanh toán 3 tháng (Giá 1.453.500 đ/tháng) 4.360.500 đ
Thanh toán 6 tháng (Giá 1.377.000 đ/tháng) 8.262.000 đ
Thanh toán 12 tháng (Giá 1.346.400 đ/tháng) 15.606.000 đ


Thông tin khách hàng