Thông tin dịch vụ

TênCPURAMHDDIP PublicBăng thông trong nướcBăng thông quốc tếChuyển dữ liệuHỗ trợLoại
M11 core768MB15GB - SSD1100Mbps10MbpsKhông giới hạn24/7Máy chủ ảo
Giá/tháng 179.000 đ
Thanh toán 3 tháng (Giá 170.050 đ/tháng) 510.150 đ
Thanh toán 6 tháng (Giá 161.100 đ/tháng) 966.600 đ
Thanh toán 12 tháng (Giá 157.520 đ/tháng) 1.825.800 đ


Thông tin khách hàng